Závěry - výživa

Anonim

energie

energie

Uchovávejte jídlo

Definice a obecné aspekty Tradiční konzervační techniky Moderní konzervační techniky Konzervační a nutriční techniky Závěry
  • Definice a obecné aspekty
  • Tradiční konzervační techniky
  • Moderní konzervační techniky
  • Konzervační techniky a živiny
  • závěry

závěry

Lze shrnout, že techniky konzervace potravin jsou nezbytné pro uspokojení potřeb spotřebitelů, protože umožňují výrobcům udržovat hygienické a senzorické vlastnosti potravin v průběhu času nezměněné, což jim umožňuje zajistit zásobování běžných komerčních okruhů. Různá opatření mají víceméně drastický dopad na senzorické vlastnosti surovin, což umožňuje získat širokou škálu potravinářských výrobků, z nichž mnohé mohou být výrazně upraveny vzhledem a nutričně ne zcela přijatelné pro západního spotřebitele.

Dnes se téměř všechna jídla podrobují více než jedné konzervační léčbě, což zvyšuje jejich senzorickou kvalitu a udržuje vysokou úroveň hygieny a zdraví. Potravinářský průmysl však také přijal jiné konzervační technologie, které modifikují senzorické vlastnosti mnohem méně, a zároveň zajišťují stejnou míru trvanlivosti (tzv. Mírné technologie).

Vraťte se zpět do nabídky